Biologická liečba
Svetový vedec Ján Vilček: Svojím objavom pomáha chorým po celom svete
Peptidov terapia reumatoidnej artrit dy

Peptidová terapia reumatoidnej artritídy

Reumatoidná artritída je chronické, dlhodobé zápalové ochorenie postihujúce najmä kĺby. Vzniká preto, že imunitný systém nefunguje tak, ako by mal.

Modern medic na m a k astmu pod kontrolou

Moderná medicína má ťažkú astmu pod kontrolou

Priedušková astma je zvyčajne charakterizovaná chronickým zápalom dýchacích ciest. Ide teda o zápalové ochorenie, pri ktorom opúchajú sliznice dýchacích ciest. Tie sa následne zužujú, obmedzujú prúdenie vzduchu a tým sťažujú dýchanie.

Pomohla n m biologick lie ba

Pomohla nám biologická liečba!

Biologická liečba je jedným z najväčších objavov dnešnej medicíny. Príbehy pacientov s ochoreniami, ktoré boli predtým iba ťažko kontrolovateľné, hovoria samy za seba.
Axi lna spondyloartrit da bez r diografick ch zmien

Axiálna spondyloartritída bez rádiografických zmien

Aby bolo možné zachytiť ankylozujúcu spondylitídu ešte pred stuhnutím chrbtice, vznikli nové kritériá pre diagnostiku. Včasný reumatický zápal na chrbtici sa nazýva axiálna spondyloartritída bez rádiografického dôkazu. 
Cielen lie ba Mo nosti pri diagn ze karcin mu p c

Cielená liečba: Možnosti pri diagnóze karcinómu pľúc

V uplynulých desiatich rokoch sa v onkologickej praxi uplatňujú nové onkologické lieky. Tzv. cielené lieky sú určené na liečbu pokročilých foriem rakoviny s metastázami.
Reumatoidn artrit da nemus znamena invaliditu

Reumatoidná artritída nemusí znamenať invaliditu

Donedávna končili mnohí pacienti s reumatoidnou artritídou na invalidnom vozíku, alebo boli odkázaní na pomoc blízkych. Dnešná medicína má k dispozícii liečbu, ktorá kvalitu ich života i zdravie zlepšuje.
Biologick lie ba m v reumatol gii bud cnos

Biologická liečba má v reumatológii budúcnosť

S pojmami „biologická liečba“ či „biologický liek“ sa stretávame čoraz častejšie. Opodstatnene, veď vo viacerých lekárskych oblastiach, v mnohých prípadoch a pri mnohých diagnózach sú biologiká to najlepšie, čo môže pacient dostať.
Antibiotik a ich racion lne vyu itie

Antibiotiká a ich racionálne využitie

Nadmerné užívanie antibiotík v neindikovaných prípadoch vedie k vzniku nových super-baktérií, ktoré sú odolné voči všetkým antibiotikám. Super-baktérie predstavujú obrovský celosvetový problém a reálnu hrozbu.
Kalcikin n kalcifika n paradox

Kalcikinón - kalcifikačný paradox

Osteoporózu už v minulosti považovali za chorobu úzko súvisiacu s vekom. Je to ochorenie charakterizované úbytkom kostnej hmoty – rednutím kostí a porušením mikroarchitektúry kostí, čo spôsobuje zvýšenú fragilitu kostí, a tým zvýšené riziko zlomenín. 
Lie ba a kej formy axi lnej spondyloartrit dy

Liečba ťažkej formy axiálnej spondyloartritídy

Spondyloartritídy sú zápalové reumatologické ochorenia, ktoré dominantne postihujú chrbticu. Pri týchto ochoreniach sa však zvyčajne vyskytujú aj mimokĺbové prejavy – žalúdočno-črevné, kožné a srdcové.
Nov trendy v lie be psoriatickej artrit dy

Nové trendy v liečbe psoriatickej artritídy

Psoriatická artritída je chronické zápalové reumatické ochorenie, pri ktorom sa zápal kĺbov a chrbtice spája so psoriázou kože alebo nechtov. Nie každý psoriatik však musí mať aj psoriatickú artritídu.
Ne pecifick z palov ochorenie reva Ako ho spozna

Nešpecifické zápalové ochorenie čreva: Ako ho spoznať ?

Pod pojmom nešpecifické zápalové ochorenia čreva sa skrývajú ulcerózna kolitída (vredový zápal hrubého čreva) a Crohnova choroba.
V asn diagnostika reumatick ch z palov chrbtice

Včasná diagnostika reumatických zápalov chrbtice

Medzi závažnejšie ochorenia chrbtice patria reumatické zápalové zmeny. Prebiehajú nenápadne a pre pacienta môžu mať nepríjemné zdravotné dôsledky. Súčasná diagnostika ich však umožňuje odhaliť včas a nasadiť efektívnu biologickú liečbu.  
 lovek s akromeg liou si zv a nev imne e sa nie o men

Človek s akromegáliou si zväčša nevšimne, že sa niečo mení

Názov akromegália väčšine ľuďom mnoho nehovorí. Toto zriedkavé ochorenie, ktoré sa prejavuje výraznými fyziologickými zmenami, vzniká pri nadmernej tvorbe rastového hormónu.
Deti s IBD m u biologick lie bu u va od 6 roku ivota

Deti s IBD môžu biologickú liečbu užívať od 6. roku života

Chronické zápalové choroby čreva začínajú práve v mladom veu. Prvý vrchol výskytu je medzi 20. a 25.rokom života, ale veková hranica sa čoraz viac posúva do nižších vekových kategórií.
Pacienti s a kou psori zou nestr cajte n dej

Pacienti s ťažkou psoriázou, nestrácajte nádej!

Psoriáza sa na Slovensku lieči biologikami sedem rokov. Cielená liečba síce nedokáže ochorenie vyliečiť, ale vo veľkej väčšine prípadov prináša pacientovi naspäť kvalitný život.
Skler za multiplex sa ned vylie i ale D sa lie i

Skleróza multiplex sa nedá vyliečiť, ale DÁ sa liečiť!

Skleróza multiplex (roztrúsená skleróza, SM) je zápalovo-degeneratívne ochorenie mozgu a miechy. Liečba tohto ochorenia prináša v posledných rokoch pacientom lepšie zdravotné výsledky a kvalitnejší život. 
Cielen terapia m pre pacientov so SLE ve k v znam

Cielená terapia má pre pacientov so SLE veľký význam

Systémový lupus erythematosus (SLE) je závažné ochorenie, ktoré je do veľkej miery nepredvídateľné. O rizikách ochorenia a najnovšom spôsobe liečby hovoríme s prof. MUDr. Jozefom Rovenským, DrSc., z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.
 spechy a v zvy biologickej lie by

Úspechy a výzvy biologickej liečby

Aké ekonomické a etické dilemy sa spájajú s biologickou liečbou?
Biologické lieky pomáhajú pacientov vrátiť do plnohodnotného života. Chorí si bez nej už svoj život často nedokážu ani predstaviť. Táto liečba je však finančne náročná.